הצטרפות

תאריך
:לידה
.קראתי תנאי הפרטיות ואני מסכים

הצטרפות

תאריך
:לידה
.קראתי תנאי הפרטיות ואני מסכים

תגובות גולשים

Tip to Trip

תקנון להשתתפות בתחרות "טיפ לטריפ" טיפים לתוכנית החופשה המושלמת

 

1.      זכאות להשתתפות בתחרות

כל מי שנרשם לאתר www.Travel2gether.co.il  וכותב בו טיפים על היעדים הספציפיים לפי בקשת החברה מידי יום בתקופת התחרות ומעלה אותם בפייסבוק ובאתר שלנו.

את כתיבת הטיפים לתוכנית יש לכתוב באתר www.Travel2gether.co.il ב- "המלצות ותגובות אחרונות".

בכל פעם בדף יעד אחר, שעליו נודיע מראש בדף הפייסבוק ובאתר שלנו: https://www.facebook.com/travel2getherisrael?ref=hl

כל מי שכתב המלצה במהלך תקופת התחרות מתאריך: 11.5.2014 ועד לתוכנית הגמר של "החופשה המושלמת" שתערך במהלך חודש ספטמבר (עקב מבצע "צוק איתן" התוכנית ה"חופשה המושלמת" התחילה ב-24 באוגוסט 2014 ולא כמתוכנן מראש).

2.      פרס הזכייה בתחרות

כרטיס טיסה זוגי לברצלונה במחלקת תיירים

למימוש עד ל 31.03.2015 מתאריך הזכייה למעט תקופות החגים וחודשי יולי אוגוסט.

 

3.      תנאים

הזכייה היא אך ורק כפי שמופיע בסעיף מס' 2 ולא נושאת עליה והחברה לא תישא בכל הוצאות נוספות ולשום דבר ועניין נוסף בפרט לנזיקין שיגרמו לזוכה בעת הנסיעה ועד לחזרתו לארץ. והחברה לא תישא בכל עלות ו/או הוצאה נוספת מעבר לאמור לעיל בסעיף 2 .

יוענק כרטיס טיסה זוגי הלוך ושוב לברצלונה למימוש כאמור לעיל בתאריכים שיקבעו על ידי חברת Travel2gether

הזכייה הינה אישית לחלוטין ולא ניתנת לשינוי,הארכת תוקף,המרה מכירה ואו העברה לצד שלישי .

מימוש- במידה ומכל סיבה שהיא ,הזוכה לא יוכל לממש את הזכייה חברת Travel2gether רשאית להעביר על פי שיקול דעתה את הזכייה לנרשם אחר לתחרות הטיפים.

תנאי להשתתפות בהגרלה- הזוכה מתיר ל Travel2gether לפרסם את שמו ואת תמונתו בכל צורה שהיא לרבות בעיתוני התיירות ובאתר האינטרנט של החברה ואו כל פרסום אחר.

 

4.      הזמנת הטיסה תתבצע לאחר ההודעה על הזכייה בתחרות לכתובת המייל שאותה רשם הזוכה בהירשמו לאתר www.Travel2gether.co.il. הזוכה יזומן למשרדי החברה על מנת לאשר את תנאי הזכייה כאמור כאן.

שליחת הכרטיס בכפוף לתנאי חברת התעופה.

 

5.      בתאריך ההודעה על הזכייה יפורסם שמו של הזוכה עם תמונתו בפרסומים שעליהם תחליט חברת Travel2gether 

 

6.      חברת Travel2gether  ו/או מי מטעמה אינה אחראית מעבר לפרטים המפורטים בתקנון ואינה אחראית כלפי הזוכה בכל מה שקשור להשתתפותו בתחרות ו/או לזכייתו בה לרבות טיסתו או לינה בבית המלון בברצלונה ו/או כל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם לו

 

7.      הזוכה יידרש לערוך ביטוח נסיעות לחו"ל , אך אין באי עריכת ביטוח בכדי להטיל על החברה אחריות כל שהיא כלפי הזוכה.

 

8.      הטיפ הטוב ביותר / הזוכה יבחר ע"י צוות Travel2gether בתאריך 15 ספטמבר 2014 (עקב מבצע "צוק איתן" הזוכה ייבחר בשבוע של ה-19 באוקטובר 2014) ובנוכחות רואה חשבון.

הוספת מס' הזמנה לפרופיל


יש להקליד שם משפחה כפי שמופיע בכרטיס הטיסה*
רישום לקהילת הטיסה והזמנת מתנות תתאפשר בתוך**
שש שעות מרגע הזמנת הכרטיס

שיחזור סיסמה


.נא הזן את הדוא"ל בו השתמשת לרישום
.מייל ישלח אליך עם הסיסמה החדשה

העלאת קובץ

פרסם בפייסבוק 
 

דוא"ל של פייסבוק


.לא הצלחנו לקבל את המייל מפייסבוק
.נא הזן את הדוא"ל של הפייסבוק שלך

החלף סיסמה
!תודה על פנייתך

.נשוב אליך במהרה ועד 48 שעות

שים לב

.נשוב אליך במהרה ועד 48 שעות

שגיאה

.נשוב אליך במהרה ועד 48 שעות

שים לב

.נשוב אליך במהרה ועד 48 שעות

שים לב

?האם את/ה רוצה להזמין

משתמש חדש

ברוכים הבאים לרשת החברתית של קהילות הטיסה, בה תוכלו
,להכיר את הנוסעים שיטוסו אתכם באותה הטיסה לחו"ל
.להחליף מידע וגם לקבל מתנות והנחות

Travel2gether ליצירת חשבון חדש באתר
.הירשמו כאן בצורה מהירה ופשוטה

לידיעתך, אנו לא שומרים את הסיסמה שלך ופרטי חשבון
!הפייסבוק שלך בטוחים אצלנומשתמש רשום - יש לי כבר חשבון

נרשמתי עם פייסבוק
תנאי שימוש

כללי
חברת ab2c ltd. בעלת אתר קהילות טיסה "Travel2gether "  ("Travel2gether") (להלן "Travel2gether " או "החברה") שמחה על שבחרת להיכנס אל פורטל האינטרנט לעניין קהילות טיסות ויעדים לחו"ל  "Travel2gether " (www.Travel2gether.co.il להלן "הפורטל" או "האתר"), ולהשתמש בשירותים המוצעים בו (להלן "השירותים").

הוראות ההסכם נכתבו בלשון זכר רק מטעמי נוחות, אך יש לקראם כאילו נכתבו גם בלשון נקבה.
השימוש בפורטל "Travel2gether "  ניתן בהתאם להסתכם תנאי השימוש המפורטים להלן ("ההסכם" או "הסכם זה" או "נהלי השימוש" ). עלייך לעיין בתנאים המפורטים להלן באופן יסודי, שכן עצם השימוש באתר פירושו מתן הסכמתך המלאה להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.
אתר "Travel2gether "
האתר הינו בבעלות ab2c ltd.  ("החברה") אשר מפעילה באמצעות עובדיה את האתר ומי שהונחה על ידה ("מפעילי האתר"). המשתמשים מוזמנים לפנות בכל שאלה המתעוררת עקב השימוש באתר לTravel2gether בע"מ באימייל  info@travel2gether.co.il   

על תנאי השימוש
 1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין החברה. מוסכם ומובהר כי החברה ומפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי החברה ומפעילי האתר.
 2. Travel2gether או מי שהונחו על ידה רשאים לעדכן ו/או למחוק מדי פעם בפעם, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, את ההוראות בהסכם תנאי השימוש הזה ותנאים חדשים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 3. אין לראות הוראה מהוראות הסכם זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בהסכם זה.
רציפות, זמינות ואמינות השירות
 1. Travel2gether או מי שיונחו על ידה יהיו רשאים, בכל עת, לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר כולם או חלקם לכלל המשתמשים או למשתמשים מסוימים, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת ו/או שינוי השירות כאמור.
 2. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.
 3. מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי.
המידע המצוי באתר
 1. אתר 'Travel2gether' מכיל מידע ממקורות שונים. המידע המוצג באתר מקורו ממשתמשים (בין פרטיים ובין חברות ומוסדות), מפעילי האתר ספקי תוכן וממפרסמים שונים ("המידע").
 2. מידע המוצג על ידי משתמשים (להלן "מידע משתמשים") הינו כל תוכן שפורסם על ידי המשתמשים והגולשים האתר.
 3. בנוסף מוצג באתר מידע המסופק על ידי ספקי תוכן שונים ו/או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים.
 4. המידע המופיע באתרים המקושרים לאתר ו/או הנמסר על ידי ספקי התוכן, המשתמשים ועל ידי המפרסמים אינו בהכרח עובר סינון או וידוי. החברה אינה אחראית לנכונות, מהימנות ו/או דיוק המידע הנ"ל; הצגת המידע באתר אינה מהווה קביעה כל שהיא בדבר נכונותו או המלצה מצידה של החברה לרכוש  שירותים ו/או מוצרים מסוימים. המשתמש מתבקש לנקוט דרך זהירות בשימוש במידע זה. המשתמש מצהיר ומתחייב כי האחריות לשימוש במידע זה הינה על אחריותו בלבד.
 5. בכלל, בכל מקרה של סתירה בין התוכן המוצג באתר לבין זה המוצג באתר המקושר, יש לראות במידע המופיע בפורטל כשגוי.
 6. יובהר כי המידע שנסרק מאתרים אחרים נסרק בחלקו על ידי האתר באופן עצמאי ללא שיתוף פעולה כלשהו מצד האתרים האחרים. חברת Travel2gether בע"מ (המפעילה את הפורטל) הינה חברה עצמאית אשר במקרים רבים אינה עובדת בשיתוף עם מי מהאתרים הללו, ואינה קשורה אליהם.
 7. Travel2gether אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, וTravel2gether לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, Travel2gether איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם מוצגים קישורים באתר.

  יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שאתה סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. Travel2gether אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של Travel2gether לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר. כל שימוש באתר צד ג' נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את הפורטל והנך כפוף לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור.
  במקרים רבים יפתח הקישור בתוך מסגרת מעל ומתחת לתוכנו של האתר המקושר (iframe ). מעל ומתחת למסגרת מופיעים נתונים (מידע, כלים ושירותים) מTravel2gether ומטרתם לאפשר הוספת מידע על ובהקשר לקישור בלבד. מובהר כי בעצם הצגת האתרים המקושרים בתוך המסגרת אין בה משום נטילת אחריות על התוכן ובכלל זה נכונותו, מהימנותו ו/או דיוקו של התוכן המוצג בתוך המסגרת ואשר מקורו באתר צד שלישי.
  במקרים רבים, האתרים המקושרים מציגים פרסומות. התוכן המוצג בתוך המסגרת ואשר מקורו באתרי צד שלישי מוצג במלואו כמות שהוא. אין לTravel2gether שליטה או אחריות בנוגע לתוכן בכלל והפרסומות בפרט וכי אין לחברה כל התקשרות עסקית בהקשר לפרסומות המופיעות באתרים המקושרים.
הגבלת אחריות
 1. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.
 2. מובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים באתר עצמו או באתרים אחרים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו.
 3. למרות האמור לעיל, החברה ומפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.
 4. מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.
 5. מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני בדבר כלים או שירותים חדשים ו / או מידע שהתבקש במפורש על ידי המשתמש.
 6. השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is ) ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינה אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.
 7. מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם, ספקי השירותים המונחים על ידם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הצהרות והתחייבויות המשתמש 
 1. הצהרת זכויות וחובות ("הצהרה") זו נובעת מן העקרונות של פייסבוק באתר "Travel2gether "  , ומפקחת על מערכת היחסים שלנו עם משתמשים או מתקשרים אחרים עם "Travel2gether " אשר עושים זאת באמצעות  הפייסבוק. באמצעות שימוש או גישה לפייסבוק, אתה מסכים להצהרה זו
 2. אם וכאשר אירשם לשירות, אני מסכים לספק מידע מלא, נכון ועדכני אודותיי, ובכלל זה פרטי האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ולנהל ולעדכן את המידע כדי לשמור על נכונותו ושלמותו. אני מצהיר כי כל הפרטים שמילאתי או אמלא בבקשת ההצטרפות הנם מלאים ונכונים.
 3. הינני מאשר קבלת חומרים פרסומיים מעת לעת באמצעות הודעה אלקטרונית (מייל) או הודעת מסר קצרה (sms)
 4. היקף הפרטים אודותיי, מעבר לפרטים המחויבים, נתונים לשיקול דעתי. אולם, מובן לי שלמפעילי האתר הזכות במקרה של העדר תוכן אודות המשתמש, לצמצם או להגביל או לחסום את השירותים הניתנים לי או למשתמש.
 5. ברור לי כי החברה ומפעילי האתר רשאים לפסול מידע שצורף ובכלל זה תמונות, אם הוא אינו מתאים לרוח האתר, בוטה ופוגע בטעם הטוב או נמצאו לא ראוי. כמו כן ברור לי שמפעילי האתר שומרים לעצמם הזכות לתקן תיקונים קלים במידע שנמסר ובלבד שתוכנו לא יסולף.
 6. אני מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך השימוש באתר .
 7. אני מצהיר כי הובהר לי ואני מסכים שבמסירת פרטים כוזבים או לא נכונים יש משום פגיעה חמורה בשירותים המוצעים באתר, במוניטין והאמינות של החברה והאתר ושבמידה ויתגלה כי המידע אינו מדויק או עדכני, רשאית החברה להפסיק את השימוש שלי באתר מיידית, וניתנת לה הזכות לתבוע השבת נזקיה או נזקי משתמשיה על פי כל דין.
 8. אני מצהיר כי ברור לי שבעת ההרשמה נוצר עמוד ובו פרטי המשתמש והפרטים בו שלא הוגדרו כחסויים מוצגים לגולשים האחרים, וכי ייתכן שלא ניתן יהיה למחוק עמוד זה ו/או המידע בו מבלי לפגוע או בצורה שעשויה לפגוע בשלמות המידע הנמצא באתר. אני מוותר על כן בעת ההרשמה על כל דרישה כזו בעתיד, למחוק או להסתיר את פרטי המשתמש כפי שהם מוצגים לאחרים.
 9. אני מתחייב שלא להעלות, לאחסן לקשר אל האתר או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
  • תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.
  • תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
  • תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
  • תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
  • תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
  • תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
  • תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
  • הפצת "הודעות-זבל" (spam ) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בהן.

 10. אני מצהיר כי הנני בעל כל הזכויות במידע אשר אני מוסר ו/או מציג באתר וכי המידע אמיתי ומהימן. אני מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק אשר ייגרם לה בעקבות הפרה של מצג זה.
 11. הנני מקנה למפעילי האתר את הזכות, ללא תשלום, להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידי, לרבות העתקתם, שינויים, הפצתם ופרסומם בכל מדיה שהיא לרבות באינטרנט, דפוס, תקשורת סלולארית, כבלים, לווין ושידורי טלוויזיה, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות. ברור לי שזכות זו אינה מוגבלת בזמן והיא ללא חזרה.
 12. אני מצהיר כי ברור לי שמרגע פרסום תוכן על ידי והצגתו לכלל הגולשים הוא מקושר לתכנים אחרים באתר ו/או באתרים המקושרים באופן שעשוי להיות מורכב  וכי ייתכן שלא ניתן יהיה למחוק את המידע מבלי לפגוע או בצורה שעשויה לפגוע בשלמות המידע הנמצא באתר. אני מוותר על כן בעת הגשת תוכן על כל דרישה כזו בעתיד, למחוק או להסתיר את התוכן המוצג לאחרים.
 13. הנני מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
 14. הנני אחראי לשמירה על סודיות סיסמתי באתר. אני אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבוני, בין אם נעשו בסמכותי ובידיעתי ובין אם לאו. אני מתחייב כי אדווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבוני, על מנת שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.
 15. אני מתחייב לפצות את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי.
תנאי שימוש העלאת תוכן, תמונות וחומרי וידאו
 1. האתר מוצע לשימושך בתנאי שתקבל/י ללא שינוי את התנאים הכלולים במסמך זה. אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים הללו.
 2. תקנון זה מפרט את תנאי השימוש להעלאת תמונות באתר Travel2gether- (להלן: "האתר"), כל שימוש באתר מצד הגולשים (להלן: "המשתמש") מהווה הסכמה מלאה עם תנאים אלו וכל שימוש באתר, בשירות העלאת התמונות (להלן: "השירות"), בתוכן ובקבצים הקיימים בו (להלן: "התוכן"), יעשה אך ורק בכפוף לתנאים המצוינים במסמך זה.
 3. עם זאת מצהיר המשתמש כי לא תהיה לו שום דרישה, תביעה או תלונה כלפי הנהלת האתר בנוגע לתוכן או לאפשרויות אשר אינו יוכל לגשת אליהן או יידרש לשלם עבורן מכל סיבה שהיא.
 4. המשתמש מצהיר כי יעשה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצעים בו לצרכים פרטיים בלבד, כל שימוש שיעשה לצרכים אחרים הינו אסור ומותנה אך ורק באישור בכתב החתום ע"י הנהלת האתר בלבד.
 5. המשתמש מצהיר כי לא יעשה שום שימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצעים בו הנוגד את חוקי מדינת ישראל או כל חוק אחר החל על הנ"ל, לפיכך מתחייב המשתמש שלא יעלה תמונות בעלי אופי מיני, גזעני או אלים, תמונות המוגנות בזכויות יוצרים או כל תמונה אחרת אשר אינו רשאי להציג על פי חוק.
 6. המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש בשום מידע ולא יבצע שום פעולה אשר עלולה לפגוע במכוון או בזדון בפעילות תקינה ורציפה של האתר, או לעקוף כל הגבלה הקיימת באתר, כל פעולה שכזו הינה אסורה והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהנהלת האתר תהיה רשאית לנקוט פעולות משפטיות כנגדו.
 7. המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך שהתוכן באתר נגיש לכולם ולא תהיה לו שום תלונה או תביעה כלפי הנהלת האתר במקרה של חשיפה או שימוש בתוכן שהועלה על ידו ללא ידיעתו ו/או הסכמתו.
 8. Travel2gether שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו, או ליישום שבו (בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך המשתמש/ת בלבד.
 9. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או אחר, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 10. כל העלאת תוכן לאתר, לרבות השימוש בפורומים, העלאת קבצים וכתיבת תגובות, כפופה לכללים נוספים אותם יש לקרוא כאן. כללים אלו נועדו להוסיף על הכללים במסמך זה ולא לגרוע מהם
 11. Travel2gether אינה אחראית לתכנים ולמידע המסחרי שיפורסמו באתר. Travel2gether אינה בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים או אמיתותם. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, וכל תוצאה שתיגרם משימוש בהן או מהסתמכות עליהן חלה על המפרסמים.
 12. ל Travel2gether אין כל מחויבות לפקח על האתר, קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו, והיא אינה עושה זאת. עם זאת, Travel2gether שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של Travel2gether בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.
 13. Travel2gether תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את יכולתך להשתמש באתר במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת.

 פרטיות ושיתוף התוכן והמידע שלך 
אתר קהילות טיסה ויעדים  "Travel2gether "  בנוי ומושתת מדיה חברתית ובעיקר facebook  
פעילות ,תכנים שיתופיים ,גלישה באתר ע"י חברי הקהילה וגולשים בכלל
אתה הבעלים של כל התוכן והמידע שתפרסם באתר "Travel2gether "  באמצעות הפייסבוק. אתה יכול לשלוט באיך הוא ישותף באמצעות הגדרת פרטיותך ובאמצעות הגדרות היישום. בנוסף:

 1. לגבי תוכן המוגן בזכויות קניין רוחני, כמו תמונות וקטעי וידאו ("תוכן IP"), אתה נותן לנו את ההרשאה הבאה, בכפוף לפרטיותך ולהגדרות היישום: אתה מעניק לנו באופן לא בלעדי, אפשרות להעברה, אפשרות לרישיון משנה, תמלוגי חינם, רישיון עולמי לשימוש בכל תוכני ה-IP שאתה מפרסם בTravel2gether באמצעות הפייסבוק או בקשר לשימוש שלך בפייסבוק ("רישיון IP"). רישיון IP זה מסתיים כאשר אתה מוחק את תוכן ה- IP שלך או את החשבון שלך, אלא אם התוכן שלך כבר חולק עם אחרים, והם לא מחקו אותו.
 2. כאשר תבקש למחוק את תוכן ה- IP, הוא יימחק באופן דומה לריקון סל המחזור במחשב. עם זאת, אתה מבין כי תוכן אשר הוסר עשוי להשאיר עותקי גיבוי לתקופת זמן סביר (אך לא יהיה זמין למשתמשים אחרים).
 3. כאשר אתה משתמש ביישום, התוכן והמידע משותף עם היישום. אנו דורשים מיישומים לכבד את הפרטיות שלך, ואת ההסכם שלך עם אותו יישום וכיצד הוא יכול להשתמש, לאחסן ולהעביר את התוכן ואת המידע. (על מנת ללמוד יותר אודות הפלטפורמה קרא את מדיניות הפרטיות ואת הדף אודות הפלטפורמה).
 4. כאשר אתה מפרסם תוכן או מידע בשעה שאתה משתמש בהגדרת "כולם", זה אומר שאתה מרשה לכולם כולל אנשים מחוץ לפייסבוק לגשת ולהשתמש במידע, וכן לקשר את המידע איתך (כלומר, את שמך ואת תמונת הפרופיל).
 5. אנחנו תמיד מעריכים את המשוב שלך או הצעות אחרות על פייסבוק אבל אתה מבין שאנחנו עשויים להשתמש בהם ללא כל התחיבות לפצות אותך בעבורם (בדיוק כמו שאין לך חובה להציע אותם).
 6. הינך מסכים ונותן את רשותך לכך שהחברה תשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך.
 7. בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי-הקשר האישיים של המשתמש, כגון כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מלאה או מספר טלפון, ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלוונטי.
 8. מובהר כי לחברה שמורה הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כלשהו אודות המשתמשים והנרשמים בו.
 9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש וכל מידע הנוגע לשימוש שהמשתמש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה בין המשתמש לבין החברה, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י המשתמש, ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא סבורה כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו.